De studiekring komt één keer per maand bij elkaar vanaf september tot en met mei. Altijd op de derde zaterdag van de maand. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.00 of 12.30. Door de verhuizing naar de Twentse Welle kunnen we vanaf maart 2007 niet meer terecht in het Elderinkshuis.

17 maart en 21 april 2007 wordt de bijeenkomst gehouden in het Natuurmuseum te Enschede. In de villa achter het museum: Maarten Harpertsz. Tromplaan 19.

Programma 2006-2007

Datum Onderwerp
16 september 2006 Willy Ahlers doet met een powerpointpresentatie verslag van de veldexcursie van mei j.l. naar Mander en Lage. Bespreking van de kaart van de heer Ruurd ten Donkelaar van de cirkels van Mander. Yvette Hoitink zal een aantal vogelvlucht kaarten laten zien. Tenslotte gaan we met alle aanwezigen op de foto voor het Elderinkshuis. Dit naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de studiekring.
21 oktober 2006 Georg Hartong maakt een keuze uit de bibliotheek van het Van Deinse Instituut van oude boeken waarin kaarten zijn opgenomen. Er wordt een toelichting bij gegeven.
18 november 2006 Bezoek aan het vernieuwde Stadsmuseum Groenlo, waar we om 10.00  uur ontvangen worden door de heer J.E. van der Pluijm, lid van het museumbestuur, die in het seizoen 2004/2005 voor ons een lezing heeft gehouden over de circumvallatie-linie rond Groenlo. N.a.v. het verschijnen van de door hem samengestelde Topografisch-historische atlas van Groenlo (‘De vestingstad Grol in de kaart gekeken’) verzorgt hij ter plaatse een voordracht met filmbeelden over de vestingstad Grol in de 80-jarige oorlog.
16 december 2006 De heer Petrus Dorpmans  zal spreken over nautische kaarten. Hij hield al eerder een lezing over de navigatie in de scheepvaart. Vandaag zal hij uitgebreider ingaan op het gebruik van paskaarten. Hij maakt gebruik van een powerpointpresentatie en heeft een uitgebreide handleiding samengesteld.
20 januari 2007 De heer Louis Andriessen houdt als kenner en collectioneur van historische kaarten en atlassen een voordracht over oude schoolatlassen (van vóór de beide heren Bos).
17 februari 2007 Yvette Hoitink houdt een powerpointpresentatie over de Vingboons kaarten die zich in het Nationaal Archief te Den Haag bevinden. In januari 2007 verschijnt het boek “De wereld volgens Vingboons”. In samenwerking met het Nationaal Archief wordt van 20 januari tot en met 15 april 2007 in de Kunsthal te Rotterdam een expositie over de Vingboonkaarten gehouden. Eventueel kunnen leden van de studiekring gezamenlijk deze expositie bezoeken.
17 maart 2007 De heer Henk Zorn houdt een powerpointpresentatie over de diverse soorten kaartprojectie, onder andere die van Mercator. Henk Zorn was één van de docenten van de cursussen “Kaarten en Historie” van de Oudheidkamer Twente, waar hij dit onderwerp ook behandelde.
21 april 2007 Els Marijnissen zal de Slag bij Ane cartografisch in beeld brengen. Hierna neemt Ben Thüss, historicus, het stokje van haar over en zal ingaan op de historische en staatkundige kant van de slag en de gezagsverhoudingen destijds. Na de pauze zal de heer Paul  Rademaker vertellen waar volgens hem de veldslag heeft plaatgevonden. Hij baseert zijn theorie op de “Quedam Narracio…..”, een kroniek van omstreeks 1232. Het geheel wordt als een powerpointpresentatie in beeld gebracht.
19 mei 2007 De jaarlijkse veldexcursie, of nu toepasselijker: veldtocht,  gaat naar het slagveld bij Ane en het museum te Gramsbergen.

We beginnen de ochtend om 10.00 uur bij café Bolte, De Oostermaat 62 (bij het NS-station) te Gramsbergen.
Hierna gaan we met enkele plaatselijke Slag-bij-Ane-deskundigen op zoek naar de plaats van het slagveld.

Samen met deze deskundigen brengen we een bezoek aan het Infocentrum Vechtdal te Gramsbergen waar we nog veel informatie over de slag kunnen aantreffen.

Om 13.00 uur: Einde van de excursie. Iedereen heeft hierna de mogelijkheid om nog tot 16.00 uur het  zeer interessante museum te bekijken. (https://www.museumgramsbergen.nl/)

Leden van de studiekring kunnen zich aanmelden voor deelname op tel. 074-2438319 of 0541-516273 of via het contactformulier.

Programma 2006-2007
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *