Op 3 april verscheen bij Uitgeverij Thoth de “Historische Atlas van Nederland – Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht”.

Historische atlas van Nederland – Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht

De Historische atlas van Nederland gaat over de inrichting van ons land.
Nederland bestaat uit door mensen gecreëerde landschappen. De laaggelegen delen zijn
gevormd door de dynamiek van het water en bewoonbaar gemaakt door middel van
terpen, dijken, dammen en inpolderingen. Veen en klei maakten deze gebieden geschikt
voor landbouw of turfwinning. In de hoger gelegen delen ontstonden kleinschalige
zandontginningen, die later vaak ingrijpend zijn veranderd door ruilverkaveling en
verstedelijking.

Deze atlas beschrijft de diverse landschapsvormen, maar ook de cultuurgeschiedenis die
ermee samenhangt. Wat verklaart regionale verschillen in de vorm van steden en dorpen,
of de bouwwijze van kerken en boerderijen? Wat betekende de aanleg van kanalen,
spoorlijnen en autowegen voor de ontwikkeling van steden? In 35 korte hoofdstukken
wordt aan de hand van historische kaarten, nieuw getekende kaarten, schilderijen en
foto’s verteld hoe Nederland in 2000 jaar zijn huidige aanzien kreeg.

Reinout Rutte

Auteur Reinout Rutte is behalve stads-, architectuur- en kunsthistoricus een fervent fietser.
Tussen de regels door breekt hij een lans voor de fiets als hét vervoermiddel voor een excursie
door het Nederlandse landschap.

Omschrijving “Historische atlas van Nederland”

Titel: Historische atlas van Nederland – Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht
Auteurs: Reinout Rutte, met bijdragen van Everhard Korthals Altes
Uitg.: Thoth, Gebonden | 24,5 x 33 cm
160 pagina’s met 175 illustraties in kleur
ISBN: 978 90 6868 860 3
Prijs: € 29,95 (per 1 juli € 34,95)

Bekijk een inkijkexemplaar van de HistorischeAtlasNederland

Ook leverbaar in Engelse editie/ ISBN 978 90 6868 861 0
The Making of the Netherlands – Landscape, Cities and Architecture

Bron: Persbericht van Uitgeverij Thoth

Historische atlas van Nederland – Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht
Getagd op:                                                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *