Hare Majesteit de Koningin opende vrijdagmiddag 11 mei 2007 de nieuwe bibliotheek van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

De Bijzondere Collecties zijn een verzameling van meer dan duizend deelcollecties met materiaal van voor 1850 en bijzonder materiaal van na 1850. De collecties bestaan uit boeken, prenten, manuscripten en kaarten, brieven, foto’s en portretten. Voorbeelden zijn Blaeu-atlassen, handschriften van Hooft, Vondel en Multatuli, middeleeuwse handschriften en vroege drukken. De collecties zijn vanaf 1578 bijeengebracht door aankopen, schenkingen en bruiklenen.

Cartografische collectie

Een cartografische collectie behoort ook tot deze verzameling. De cartografische collectie, daterend uit de 15e eeuw tot heden, bestaat uit losse kaarten (circa 25.000 van vóór 1800), atlassen ook op cd-rom en globes.

Er is een handbibliotheek met titels op het gebied van topografie en cartografie, inclusief periodieken, atlassen, plaatsnamenregisters en facsimile’s.

Op de Kaartenzaal bevinden zich ook de kaarten en een deel van de atlassen van de Bibliotheek en kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, die sinds 1880 als bruikleen is opgenomen in de UBA.

Schelpenkaart
Kaart samengesteld uit stokjes en schelpen.

Op bovenstaande foto ziet u een inheemse kaart van de bewoners der Marshall Eilanden. De gebogen twijgen geven de branding aan, de schelpen de eilanden. Het is een kaart uit de 19e eeuw.

Bron: website van het Koninklijk Huis en website van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Koningin opent Bibliotheek Bijzondere Collecties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *