Op 3 juli maakte de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon de definitieve lijst met vensters op de Nederlandse geschiedenis bekend. Het kabinet heeft besloten dat deze canon zal worden opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Eén van die vensters is ‘De Atlas Major van Blaeu’, ter illustratie van het bredere thema ‘De wereld in kaart’.

De canon

De canon van Nederland is het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. De canon is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs: als richtinggevende handreiking voor behandeling op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het is de bedoeling dat de canon echt gaat leven. Een mooi voorbeeld van hoe dat in de praktijk wordt toegepast is de uitgave van de cartoon ‘Fokke en Sukke’ die met een knipoog naar de moderne tijd hun visie geven op de onderwerpen uit de canon.

Fokke en Sukke kijken met een verrekijker naar een kaart van Blaeu. Bijschrift: Fokke en Sukke zijn zwaar onder de indruk van die Blaeu.
Cartoon van Fokke en Sukke over Blaeu

De Atlas Major van Blaeu

De Atlas Major (ook genaamd: Atlas Maior) verscheen in 1662. Deze bestond uit elf delen met bijna 600 kaarten en 3.000 pagina’s tekst in Latijn. Daarmee was het één van de duurste cartografische uitgaves uit de zeventiende eeuw. De inhoud was erg actueel en weerspiegelde de kennis die was opgebouwd met de ontdekkingsreizen en handelscontacten. De uitvoering kon naar wens van de koper worden aangepast en was een gewild statussymbool. Latere uitgaven waren tevens in het Frans en Duits beschikbaar.

Kaart
Wereldkaart uit de Atlas Major

De maker was Joan Blaeu (1596-1673), zoon van cartograaf Willem Jansz. Blaeu en Maria van Uitgeest. Na de dood van zijn vader in 1638 nam Joan het familiebedrijf over.  Andere bekende atlassen van Joan Blaeu zijn de ‘Atlas Novus, voluit Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus’ uit 1636-1655 en het ‘Toonneel der Steden’ uit 1652.

Door de opname van de Atlas Major in de canon zal er in het onderwijs waarschijnlijk meer aandacht komen voor cartografie. Jongeren komen daarmee te weten dat kaarten meer zijn dan Google maps en TomToms!

Meer informatie

Online raadplegen van kaarten van Blaeu (zoek naar ‘Blaeu’):

Atlas Major van Blaeu in canon
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *