Op 6 april 2009 sloeg Premier Balkenende het eerste herdenkingsvijfje ter gelegenheid van 400 jaar Nederland – Manhattan.

Het was niet écht het eerste exemplaar want Premier Balkenende overhandigde vorige week tijdens de EU/VS top in Praag een luxe uitvoering van de munt aan President Obama. 

Welcome English readers, please view the English translation below.

Het Thema: 400 jaar Nederland – Manhattan

2009 is het jaar waarin Nederland en Manhattan 400 jaar met elkaar verbonden zijn. Samen met zijn grotendeels Nederlandse bemanning zette de Engelse ontdekkingsreiziger Henry Hudson in 1609 vanuit het VOC-schip de Halve Maen voet aan wal op Manna-hata. De nederzetting die daar ontstond, groeide uit tot het huidige Manhattan.

De nieuwe Vijfeuromunt
Het Manhattanvijfje

Ontwerp

Kunstenaar Ronald van Tienhoven (1956) vatte de dynamiek van 400 jaar Nederland-Manhattan in zijn ontwerp van het Manhattan Vijfje.

De voorzijde toont, naast een munt-in-munt beeltenis van Koningin Beatrix, de precieze structuren van Manhattan anno 2009. Dankzij de toepassing van ingenieuze technieken is het de kunstenaar gelukt op microniveau een waarheidsgetrouwe 3D-impressie van Zuidelijk Manhattan te geven.

Op de keerzijde ziet en voelt u het landschap van Manhattan anno 1609, waarheidsgetrouw weergegeven dankzij wetenschappelijk onderzoek van de Wildlife Conservation Society in New York.
Het Manhattan Vijfje herbergt een indrukwekkende schat aan geschiedenis en actuele informatie. En vormt naast een historisch ijkpunt een boeiend spanningsveld tussen geschiedschrijving en technologische innovatie.

Beide kaarten zijn zo gedetailleerd geslagen, dat iedereen met een loep of microscoop een virtuele driedimensionale reis door de stad kan maken. Ground Zero is verdiept verwerkt in de munt en te voelen, en zelfs met het blote oog waar te nemen. In de munt is nog een ‘gewone’ munt weergegeven, het Manhattan Vijfje is zo een munt-in-munt.

Het Manhattanvijfje is een wettig betaalmiddel en vanaf 7 april 2009 à Euro 5,00 te verkrijgen bij de postkantoren of te bestellen bij de Koninklijke Nederlandse Munt en div. munthandelaren.

Bron: Koninklijke Nederlandse Munt Het Manhattanvijfje en website Gadgetgarden

Meer informatie

Premier Balkende overhandigt het Manhattanvijfje aan President Obama

Premier Balkende slaat de eerste munt.  Verslag in BN de Stem

Hoe Nieuw Amsterdam New York werd op RTL Nieuws

ENGLISH TRANSLATION

Introduction

On April 6, Prime minister Balkenende minted the first anniversary 5 euro coin on the occasion of 400 years Netherlands – Manhattan.

It wasn’t really the first specimen since Prime minister Balkenende handed a deluxe edition to President Obama last week, during the EU/US summit in Prague.

The Theme: 400 years Netherlands – Manhattan

2009 is the year in which the Netherlands and Manhattan share a 400 year connection. In 1609, the English discoverer Henry Hudson sailed the Dutch East Indies ship ‘de Halve Maen’ (the crescent moon) with a Dutch crew and set foot on Manna-hata. The settlement that started there, grew to become the current Manhattan.

Coins
The Manhattan Fiver

The Manhattan 5 euro coin

Artist Ronald van Tienhoven (1956) captured the dynamics of 400 years of Netherlands-Manhattan in his design of the Manhattan fiver.

The front side shows, next the a coin-in-coin likeness of Queen Beatrix of the Netherlands, the precise structures of Manhattan in 2009. Thanks to modern technology, the artist was able to minutely depict Southern Manhattan in 3D.

On the back side you can see and feel the landscape of Manhattan in 1609, represented faithfully thanks to scientific research by the Wildlife Conservation Society of New York.

The Manhattan fiver shows an impressive wealth of history and current information. Besides being a historical marker, it also creates a fascinating balance between historical story telling and technological advances.

Both maps are minted in so much detail, as to allow anybody to virtually explore the city using a magnifying glass or microscope. Ground Zero is cut so deeply into the coin that it can be felt and can even be recognized with the naked eye. The coin also shows a ‘regular’ coin, making the Manhattan fiver a ‘coin-in-coin’.

The Manhattan fiver can be legally used as currency. Starting April 7 2009, it can be bought at the Dutch post offices for 5 euro or ordered from the Royal Dutch Mint (online coinshop) and several coin shops.

Source: Koninklijke Nederlandse Munt Het Manhattanvijfje en website Gadgetgarden

More information

Premier Balkende overhandigt het Manhattanvijfje aan President Obama

Premier Balkenende mints first coin.  Report in BN de Stem

Hoe Nieuw Amsterdam New York werd on RTL Nieuws

Kaarten op nieuw Eurovijfje
Getagd op:                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *